Enklare verksamhetsstyrning 
– mer tid för patienten

Lättanvänd verksamhetsstyrning, som bygger på data och är tydligt presenterad, gör administrativa processer mer effektiva och använder resurser på bästa sätt. Detta minskar pappersarbete och ger mer tid för patienten.

Tillsammans med våra kunder förbättrar vi tillgången till vård.

Group 644
region-skåne-logo
region-västerbotten-logo
region-östergötland-logo
region-örebro-logo
region-värmland-logo
region-stockholm-logo
region-norrbotten-logo

Effektiv vård och bättre arbetsmiljö

Våra kunder vittnar om hur användandet av GOLI gör att planeringen kan ske närmare verksamheten.

  • Effektivare planering och resursanvändning när verksamheten själv involveras.
  • Arbetstillfredsställelsen växer när medarbetarna får direkt feedback på åtgärder och känner ägarskap.
effektiv-vard

Verksamhetsområden

GOLI kan användas av alla former av verksamheter inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Radiologin var tidigt ute med produktions- och kapacitetssplanering och har länge använt GOLIs verktyg med framgång. Det finns dock en absolut fördel med att implementera samma arbetssätt över hela vårdgivarorganisationer och vi ser nu allt fler breddinföranden i regioner och privat verksamhet.

Radiologi

Radiologin har arbetat länge med produktions- och kapacitetsplanering. Genom att analysera tidigare och förutse framtida efterfrågan kan man planera för kapacitetsutvidgning och implementera effektivitetsförbättringar. Användning av GOLI möjliggör en balanserad och smidig hantering av både nuvarande och framtida patientvolymer.

Region

Breddinföranden av GOLIS verktyg möjliggör planering och uppföljning på ett enhetligt sätt i hela organisationen. Att införa enhetlig produktions- och kapacitetsplanering i en sjukvårdsregion kan leda till effektivare resursanvändning, förbättrad vårdkvalitet och kostnadsbesparingar. Det möjliggör bättre koordinering av utrustning och personal, vilket kan minska väntetiden för patienten. 

Privata vårdgivare

Privata aktörer använder GOLIs verktyg för att arbeta så resurseffektivt som möjligt. Produktions- och kapacitetsplanering kan skapa en konkurrensfördel genom att erbjuda snabbare och mer tillgängliga tjänster, vilket ökar patientnöjdheten. Det möjliggör kostnadseffektivitet genom optimerad resursanvändning, vilket förbättrar lönsamheten och vårdkvaliteten. Dessutom bidrar det till en bättre arbetsmiljö för personalen genom en mer strukturerad och balanserad arbetsfördelning.

Lösning

Verksamhetsstyrning blir inte enklare än så här

Är du också trött på excel och extra handpåläggning? Gör som så många andra - använd GOLIs verktyg och få full kontroll över din verksamhetsstyrning. Systemet tillhandahåller enhetliga produktionsplaner och visualiseringar anpassade för din vardag. Från behovsanalys till uppföljning - helt automatiserat. 

Group 561

“Vi ökade antalet skrivna diktat väldigt mycket redan veckan efter vi började använda GOLI. Förbättringen har varit stabil över tid och även om vi har gjort några andra mindre förändringar i verksamheten kan dessa inte förklara den stora ökningen”

Åsa Wahlén, Region Värmland
testimonials-1

“Innan GOLI fick vi bara data en gång i veckan, medan vi nu direkt på morgonen kan se vad som hände igår – det är en stor vinst!”

Maria Bergkvist, Region Norrbotten
testimonials-4

“Nu kan vi med utgångspunkt från vad som tidigare utförts sätta realistiska mål, ner på individnivå. Den data som vi kan få från journalsystemen täcker inte våra behov. Med GOLI kan vi enkelt visualisera våra planer och utfallet, något som även hjälpt oss att öka produktionen”

Christina Källström, Region Värmland
testimonials-3

GOLI i siffror

GOLI används av fler än 150 kliniker i över 50% av landets regioner. Fler än 10 000 produktionsplaner och 40 000 visualiseringar stöttar vården i planering och styrning.

150 +

kliniker

50 %

av landets regioner använder Goli

10000 +

produktionsplaner

40000 +

visualiseringar

Upptäck våra use cases

hero-test

Radiologi

Lång erfarenhet av produktions- och kapacitetsplanering

Genom att analysera tidigare och förutse framtida efterfrågan kan man planera för kapacitetsutvidgning och implementera effektivitetsförbättringar. Användning av GOLI möjliggör en balanserad och smidig hantering av både nuvarande och framtida patientvolymer.

hero-test2

Region

Enhetlig planering ger effektivare resursanvändning

Breddinföranden av GOLIS verktyg möjliggör planering och uppföljning på ett enhetligt sätt i hela organisationen. Att införa enhetlig produktions- och kapacitetsplanering i en sjukvårdsregion kan leda till effektivare resursanvändning, förbättrad vårdkvalitet och kostnadsbesparingar. Det möjliggör bättre koordinering av utrustning och personal, vilket kan minska väntetiden för patienten.

hero-privata-vårdgivare

Privat verksamhet

Optimerad resursanvändning för privata vårdgivare

Privata aktörer använder GOLIs verktyg för att arbeta så resurseffektivt som möjligt. Produktions- och kapacitetsplanering kan skapa en konkurrensfördel genom att erbjuda snabbare och mer tillgängliga tjänster, vilket ökar patientnöjdheten. Det möjliggör kostnadseffektivitet genom optimerad resursanvändning, vilket förbättrar lönsamheten och vårdkvaliteten. Dessutom bidrar det till en bättre arbetsmiljö för personalen genom en mer strukturerad och balanserad arbetsfördelning.

Vi hjälper dig att komma igång med din planering och styrning

Steg 1

Behovsanalys och plan

Första steget i kedjan är att göra en behovsanalys. Det innebär att med hjälp av grafer och olika nyckeltal analysera data och upptäcka trender i verksamheten över en längre tid.

Med hjälp av behovsanalysen kan en behovsplan skapas. Behovsplanen visar en översiktlig bild över behovet som finns och hur behovet varierar över året.

steg-för-steg
system

Steg 2

Produktionsplan

När behovet är planerat kan den balanserade planen skapas. Med hjälp av olika dagtyper läggs en planering på dagsnivå och den planerade produktionen fördelas ut på varje dag och summeras sedan ihop till ett produktionsmål. Produktionsmålet är det mål som beräknas att utföras med de resurser som finns tillgängliga.

steg-för-steg
system

Steg 3

Resursplan

I behovsplanen och i den balanserade planen kan resurser fördelas ut för att beräkna antal resurstimmar baserat på vilket behov eller vilken kapacitet som det finns av olika resurser.

steg-för-steg
system

Steg 4

Uppföljning

När all planering är utförd följs planeringen upp genom att ta hjälp av grafer och nyckeltal för att se om utfallet blir som planerat. En gapanalys visar en överblick över hur kapaciteten (den balanserade planen) förhåller sig till behovet. Det är också möjligt att fördjupa sig i olika sorters produktionsdata samt se hur produktionen utförs på en timnivå över tid.

steg-för-steg
system
steg-för-steg
steg-för-steg
steg-för-steg
steg-för-steg

Ur kunskapsbanken

Integrationer

Flexibla integrationer – skräddarsydda för er verksamhet

GOLI har integreringar mot ett stort antal system som används inom vården och är förberett för att enkelt och snabbt bygga kopplingar mot fler om behovet finns.

tietoevry
sectra
cambio-logo
dedalus
webdoc

Kom i kontakt med oss och få reda på mer

Kan vi hjälpa till med något? Vi vill gärna höra från dig. Kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt!